1 Eylül 2018

RUH AİLELERİ


Ruh AileleriRuhsal aileler, bir grup Ruh'un farklı olmayan tekli özden ortaya çıkması ve bu evrene, Galaksimizin veya evrendeki herhangi bir başka galaksideki Galaktik Merkez Güneş'in yedinci boyut portalı aracılığıyla girmesiyle oluşur.
Günümüzde bu gezegenin yüzeyinde enkarne olan milyonlarca gelişmiş Ruh, bu galaksiye ya bu galaksideki Galaktik Merkez Güneşi yolu ile ya da onun kız kardeş galaksisi olan Andromeda galaksisine girerek gelmiştir.
Daha sonra galaksiyi çevreleyen yüksek boyutlu ışık filamanları aracılığıyla Galaxy boyunca yolculuk ederek deneyimlerini kazandılar ve sonra Pleiades, Aldebaran, Sirius, Arcturus, Vega (alfa Lyrae), Tau Ceti gibi portal yıldız sistemlerinde deneyim kazanarak bilinçlerini odakladılar. ..
Evrim yolunun bir noktasında Galaktik Savaşlarla karşılaşarak sürece dahil olmuşlardı ve bu onların kendilerini Dünya'da bulmanın temel nedeni olmuş.
Ya Karantina altındaki Dünya'ya, kendi Işıklarına demir atmak ve Işık güçlerine gezegeni kurtarmak amacı ile yardım etmek için bilinçli bir karar verdiler ya da tehlikeyi tam olarak anlamadan Galakside tehlikeli bir bölgeye girdiler ve Archonlar (Cin’ler) tarafından yakalandılar. Boyutlararası ağa takılıp yakalanarak, Dünya'ya sürüklendi ve reenkarnasyon döngüsüne zorlandı.
Gezegenin yüzeyinde bulunan tüm yüksek boyutlu yıldız varlıkların şimdi uyanmaları, görevlerini hatırlayıp yapmaları son derece önemlidir.
Ruh aile üyelerinin sadece Dünyadaki ruh aileleri olan insanlarla değil,  daha yüksek perspektifteki ruhsal aileler ile bağlantı kurmaya başlamaları da son derece önemlidir.
Ruh aile üyeleri, kendi özlerinin beşinci boyutsal anlayışına (manasik bilinç) dayalı olarak birbirleriyle bağlantı kurarlar ve böylelikle gerçek arkadaşlıklar kurarlar. Bu arkadaşlık tipi kozmik kökenidir.
Aynı ruh ailesinin ya da iki bitişik ruh ailesinin bu Dünyadaki aile üyeleri, birbiri ile  altıncı boyuttan kaynaklanan çok derin bir ruh bağının oluşumu, RUH İKİZİ olarak adlandırılır. Kız / erkek arkadaş tipininin kozmik kökenidir.
Dördüncü / üçüncü boyuta girerek karşıt, dişi / erkek kutuplarına ayrılan aynı ruh ailesinin ruh aile üyeleri, İKİZ RUHLAR olarak adlandırılır. Onların bağlantısı yedinci boyutlu (atmik bilinç) ve erkek / kadın, karı / koca ve kahraman / tanrıça tipinin kozmik kökenidir. “Bir”  olan Varlığın fiziksel alemde kendini göstermesi. (belkide 1 bedene sığmadığından kendini 2 bedende enkarne etmesi-Naci)
Karanlık güçler her zaman Ruh Ailelerini yok etmek isterler, bir araya gelmemeleri için her şeyi yaparlar. Enkarnasyon sürecine mudahale ederek, nadiren iki ikiz ruhun aynı anda enkarne olmasına izin verirler. Yapsalar bile, nadiren birbirleriyle tanışırlar. Bir araya gelse bile, nadiren birlikte olmalarına izin verilir. Bu yüzden gezegenin yüzeyindeki ikiz ruh birliği  çok nadirdir.
İlk olarak, yıldız insanları yüksek boyutlu bilinçten ayırıp kendi ruhlarının farkındalığını engelledi. Buna DİKEY İMPLANT programlama denir. Dikey implant programlama, "Karantina altındaki Dünya" blokajının temelidir.
Pleiadesliler, Matrix'i yaratan 'toplum program'larını yıkmaya başlamak için söylememi istediği. ikinci programlama YATAY İMPLANT programlamasıdır.
"Yatay implant program"laması ikiz ruhların dördüncü ve üçüncü boyut evrenine bir çift erkek (elektrik) ve dişi (manyetik) polarite olarak girdiği gerçeğini suistimal etmektedir. Saf haliyle, erkeğin elektrik (kundalini) gücü ve dişinin manyetik (Ruh) gücü, çekicilik yaratarak, evrim gücünü oluşturan üçgenleme'yi yaratır.
Dişi / erkek cazibesinin bu elektromanyetik gücü, yatay implant programlaması ile engellendiğinde, programlanan toplumun elektromanyetik alanında bir çarpıtma yaratır ve bu toplumun evrimi bazen binlerce yıl gecikir. Dünya 'yüzey toplumunda' görülen durumdur.
Temel yatay implant, kadın ve erkekte cinsel enerjinin algılanmasında bir bölünme yaratır. (Boşanmaların başka bir temel nedeni-Naci)
Bir toplumu kontrol etmenin ve evrimini ertelemenin en etkili yolu, kadınnın cinsel enerjisini kontrol etmektir. Belirli bir toplumda kadının cinsel enerjisini kontrol etmenin en etkili yolu, o toplumdaki kritik ruh enerjisi Orion / Draco / Sürüngen kökenli cinsel azgınlar kitlesine sızmak ve onları serbest bırakmaktır. Archonların insanlık tarihi boyunca yaptıkları şey budur. Kritik bir kadın kitlesi bu azgınlardan negatif programlamayı aldığında, bu toplumdaki kadının ruhunun bilinçaltında, genel bir refleks yaratır, böylece Tanrıça enerjisi etkin bir şekilde kesilir.
Bu gibi toplumlarda, kadınlar, Matrix'in meraklı gözlerinden uzak olduklarında cinsel olarak kendilerini ifade eden çifte standart bir yaşam sürmeye başlarlar. Yani cinselliklerini kendi evlerinde yaşarlr. Bunun en büyük örneği Suudi Arabistan toplumu.
Hadise'den sonra ve özellikle İlk Temastan sonra, Direniş ve Pleiadesliler, özellikle ruh ailelerinin farkında olan insanların en ileri üyeleriyle temas kurmaya başlayacaklar. Bu bağlantılar, yüzey insanlarının Galaktik topluma entegrasyonunun en son adımı olacak.
Cobra
Çeviren; Naci Gülşan

26 Ağustos 2018

Hadise`den sonra ne olacakHadise`den sonra ne olacak ?!
Hadise hakkında sanırım sizler de bulabildiğiniz her yazıyı okuyup, her videoyu izlemişsinizdir. Kanimca ucu bucağı gelmeyen bu ipe düğümler atma zamanı geldi. Hadise ile ilgili olası saneryoları bir bir ortaya çıkarmalı. Aşağıda olan bunlardan biri; 
"Her şey, her neyse bir şekilde açıklanacaktır. Nova (parlayan) Gaia'da (5. Boyuttaki Dünya) hiçbir şey gizlenemez. Gezegendeki her insan, bir gün kötü amaçlı, “Diğerleri Üzerine Güç” sahibi olmak isteyen ve açgözlülüklerini doyurmak isteyen ruhların oluşturduğu gruplar tarafından kendilerine yapılan tüm yanlış ve haksızlıkları öğrenecek. Yapmış oldukları (ya doğrudan ya da dolaylı olarak) her zararlı eylem yoğun bir inceleme altına alınacak.
Büyük Hadise Yaklaşıyor! 'Bu Büyük Hadise Nedir?' Sorusuyla başlayalım. Bloglarda veya kitaplarda bahsedi’len Hadiseyi  duymuşsunuzdur.
Basitçe söylemek gerekirse, Hadise, Dünya üzerindeki İlahi Işığın ve Sevginin tekil, kozmik, tamamen görünür, gezegensel boyutta bir “parlaması” dır. İlahi Işık ve Sevginin bu güçlü dalgaları doğrudan Kaynak'tan (Tanrı) gelecek; Büyük Merkez Güneş'in içinden geçerek. Işık, galaksinin ve gezegen sistemimizin içinden geçecek ve Dünya'nın tümüne bir anda, gezegendeki tüm canlılara aynı anda ulaşacak. Gaia ve onun bütün sakinleri, hadiseyi görüp hissedebilecekler ve bundan etkilenmeyen tek bir kişi kalmayacak.
Hadise sırasında neler yaşanılacak? Hadise anında, tüm enkarne ruhlar, aşağıdaki duyguları hep birlikte güçlü ve inkar edilemez bir dalgalanma olarak hissedeceklerdir: Koşulsuz Sevgi, İlahi Mutluluk, Kim olduğunuzun Tam Olarak Kabulu, İlahi Şukran / Nimet ve nihayet EV'imizde olmamızdan dolayı tekrar tekrar hissedeceğimiz memnuniyet. Bu güçlü enerji dalgası sırasında, bazılarınız Yükseliş Üstaları'nın belirmesine tanıklık edebileceksiniz: bunlar, liderler / kurucular veya bunlara yakın manevi bağlantıya sahip olan dinlerin / inançların liderleri / kurucuları.
Yukarıdaki yazılanları okuduktan sonra bile, birçoğunuz, Hadise'nin nasıl bir his olduğunu hayal bile edemeyeceksiniz. Çünkü bir karşılaştırma noktası olarak daha önce benzer bir yaşam deneyimine sahip değilsiniz. (bu yaşam diliminizde). Ancak bunu okuyan bazılarınız, meditasyon / manevi uyanışınız sırasında, ama çok daha küçük bir ölçekte, Hadise'ye benzer bir şey yaşamışsınızdır. Eğer bu ikinci gruba ait iseniz, geçmişte daha önce hissettiğiniz herşeyi, yukarıdaki hislerin tümünü tekrar hissedeceğinizi, ve gelecek olan Hadise sırasında bu deneyiminizin bin kez daha büyüyeceğini göreceksiniz.
Ancak Hadise'den sonra herkese neler olacak, açıklamak biraz zorlaşıyor. Her biriniz Hadise'yi aşağıdaki 4 farklı ruh grubu arasında ait olduğunuz ruh grubunun türüne bağlı olarak farklı bir şekilde algılayacak ve değişik bir işleme tabi olacaksınız.
GRUP 1; Uyanık ruhlardan oluşur, ışık işçilerimiz; Bu yazıyı okuyan hepiniz. Hadisenin gerçekten ne olduğunu bilip anlayacaksınız. Aynı zamanda Nova Gaia ~ Utopia Dünya'nın başlangıcını ve Zamanın Sonunu (daha önce bildiğiniz gibi, Yaşamın Sonu, üçüncü boyutlu Dünyada) işaretleyecek olan büyük bir katalizör olacak. Çok önemli bir nedenden ötürü, diğer İnsanların çoğundan daha önce uyandırıldınız: kılavuzlar, yol göstericileri ve beşinci boyuttaki yaşamın liderleri olarak nitelendirildiniz.
Hepiniz bu an için çok uzun zamandır eğitiyor ve hazırlanıyorsunuz ve şimdi de liderlik gömleğini giymeye ve öğretmenler / rehberler / eğitmenler olmak için geldiğiniz bu dünyada göreve tamamen hazırsınız. Hayatınızın planı; İhtiyacınız olan sonraki adımlar; Bu Büyük Hadise'den sonra üstleneceğiniz rol, Yüksek Benliğiniz ve ait olduğunuz ruh gurubunuz tarafından daha derin ve açık bir şekilde size açıklanacaktır. Çoğunuz Aradığınızı hali hazırda buldunuz, bir şekilde, bu Işık-işi rollerine zaten başladınız.
Beşinci boyuttaki yaşam tarzının liderleri olarak, gelişmiş, ileri uygarlıklara ait olan Galaksili Kardeşlerinizden sürekli rehberlik ve doğrudan yardım alacaksınız. Gaia'nın gezegensel şifa ve Nova - Yeryüzü'nün oluşumuna yardımcı olacak bu Galaksi sakinlerinin derslerinden keyif alacaksınız.
Pek çok yeni, beşinci boyuttaki yapılar artık hayata geçirilmeye hazır. Ruhsal güçleriniz tamamen uyanıp daha hızlı bir şekilde gelişmeye başlayacak. İnsanlığın kısa bir süre sonra telepati ile iletişim kuran bir ırkı olacağını düşündüğünüzde, düşüncelerinize nasıl hakim olacağınızı öğreneceksiniz. Düşüncelerinize hakim olmak, Yaratılış ve Tezahür Sanatında Ustalaşma için ilk adımdır. Galaksideki Kardeşleriniz de size bu konuda yardımcı olacaktır. Onlarla olan dersleriniz tamamlandığında, bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmak için dünyayı dolaşacaksınız, böylece Dünya Gezegenindeki TÜM İNSANLAR bir gün Üst Benlik'leri seviyelerinde yaşıyor olacaklar. Tümü güçlü Yaratıcılar ve Yoktan var ediciler olacak. Dünya, Birlik ve Beraberliği gerçekten barındıran sadece Sevgi Varlıklarından oluşan bir gezegen olacak; Beşinci boyuta yükselmiş Usta Varlıklar.
GRUP 2; uyanmamış ruhlardan (Yüksek Seviyede, [Yüksek Benlik seviyesinde]) bu yaşamda Yükselmeye karar vermemiş olanlar) oluşur. Bu grup için, Hadise: muazzam şok ve kafa karışıklığını tetikleyecek ve başlarına ne geldiğine dair daha fazla anlayışa yönelik araştırma başlatmaya neden olacak. Hadise, tüm yaşamlarında duyabilecekleri en yüksek alarm ziline benzetilebilir; artık göz ardı edilemez bir alarm zili. Onlar, (sadece onların hissedebilecekleri derin bir acillik duygusuyla) sizden, sevgili Işık İşçisi arkadaşlarından yardım almaya başaracaklar. Onlar, kendi Yüksek Işık Yolunda ilerlemelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları yüksek bilgiye sahip olan 'mükemmel' akıl hocasını sezgisel olarak bulacaklardır. Ruhsal gelişim, hayattaki ana odak noktaları haline gelecektir. 
GRUP 3; uyanmamış ruhlardan (Yüksek Seviyede, [Yüksek Benlik seviyesinde]) bu yaşamda Yükselmemeye karar vermiş olanlar) oluşur. Onlar da aynı zamanda Büyük Hadise'nin yoğunluğunu hissedecekler ve de o sırada ortaya çıkan tüm hisleri deneyimleyecekler. Ancak, bittikten sonra, üçüncü-boyut modeline yavaşça geri döneceklerdir. Hadise ilgili olarak 'gerçek ve otantik' haberlerle karşılaşıp ne anlama geldiklerini anlasalar bile, içsel tepkileri güçlü olacak: şüpheler, inançsızlık ve inkar üstün gelecek.
Hadise şu anda hala uyuyan Dünya Gezegenindeki tüm enkarnasyon yapmış ruhlara yapılan en büyük ‘uyandırma’ çağrısıdır. Ancak bu ruh grubu çok derin uyuyor ve (Yüksek Seviyede) bu yaşamda uyanmamaya karar vermiş olanlar. Böylece Hadiseye, maneviyatları ile ilgili ınanışlarında yer olmadığından ilgi göstermeyecektir; manevi gelişimin bir öncelik haline geldiği aşamada değiller. Başka bir deyişle, şu andaki yaşamda, şu anda Yükseliş'e, zihinsel, fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak hazır değildirler.
GRUP 4; uyanmamış ruhlardan (Yüksek Seviyede, [Yüksek Benlik seviyesinde] bu yaşamdaki Karanlık olmanın her tür rolünü oynamaya karar vermiş) oluşur. Bu özel ruh grubunda iki tür Karanlık var. Şu anda Dünya'da olup bitenlerin farkında olanlar ve Hadise'nin ne olduğu ve ne anlama geldiği konusunda hiç bir fikri ve kaygısı olmayan “tamamen karanlıkta” olanlar.
İnsanlığın ruhsal uyanışını önleme ve durdurma çabalarına şimdiye kadar aktif, kasıtlı ve "ne yaptıklarını bilerek" sahip çıkanlar, zamanlarının sonuna geldiklerini kesin bir şekilde anlayacaklar. Karanlık amaçları / nedenleri uğruna olan her şeyi kaybedeceklerini bileceklerdir, çünkü İnsanlık, bu Karanlıkların, daha düşük titreşimli, üçüncü-boyut bilincinin geliştiği ortamda artık yaşamayı hiç istemeyecek.
4. gruptaki bütün ruhlar, Büyük Hadise'den sonra üstlenecek iki olası patika ile karşı karşıya gelecek;
Patika A; Üst Benlik'ine ait Işık ve Sevgiye olası bir dönüş yoludur. Bu ruhların Işığı kucaklaması ve bu mevcut yaşamda İlahi kökenlerine dönmeleri için son bir final, son bir şans sunan yol budur. Bunu seçerek, yolu yürümek için büyük cesaret gerekir. Bunların hepsi, mevcut yaşamları boyunca yaptıkları tüm hataları (yani, Gezegene zararlı olan ve / veya kendi ülkelerinin halklarına, gruplarına / toplumlarına / vatandaşlarına zarar veren tüm şeyleri), "herşeyi itiraf" etmek zorundadırlar.
Her şey nasıl olsa, bu şekilde veya şu şekilde açıklanacaktır. Nova Gaia'da hiçbir şey gizli kalamaz. Gezegendeki her insan, bir gün daha önce “Başkaları Üzerindeki Güç” e sahip olan ve açgözlülüğünü tatmin etme güdüsü olan bu ruhlar tarafından kendilerine yapılan tüm yanlışları öğreneceklerdir. Her bir grubun (doğrudan ya da dolaylı olarak) yapmış olduğu her zararlı eylem, yoğun bir incelemeye maruz kalacaktır.
Karanlıkta iyice kaybolan bazı ruhların, Işık yoluna geri döndürmenin mümkün olmadığı zamanlarda, önlerinde olacak  tek seçenek Patika B dir. Başka bir yola izin verilmeyecek.
Patika B; bu ruhların, Tanrı'nın alemdeki sevgi dolu kucaklamaya geri döndürülmesi, 'Dönüştürülmesi' ya da 'Birleştirilmesi' gereklidir, daha sonra İkilik, Korku, Yoksunluk ve Ayrılık bilincini destekleyen farklı üçüncü boyut gezegenlere doğmalı /  enkarne olmalıdırlar. Onların Işık Kaynağına dönüşü “sevgi dolu, saygılı bir şekilde gerçekleşecektir. Bu ruhlar, başka bir düşük titreşimsel gezegende, Işığın Yüksek Patikasındaki Karanlık Rollerini oynayarak yaşamalarına izin verilecekler, Yüksek Kişilikleri Işık ve Sevgisiyle yeniden bir araya gelmeye hazır olana dek rollerine devam edeceklerdir.
Bazılarımız da, diğer sebeplerin yanı sıra, DİREK TANIK OLMAK! için buradadır.
Burada hatırlanması gereken önemli bir nokta vardır: Tanrı, her ruha, vermiş olduğu yaşamda her istediğini yapma özgür iradesini vermiştir. Bir yargı yok. Kınama yok. (%100 özgür iradenin hakim olduğu Evren’de yaşıyoruz-Naci)
Şu anda 4. gruba ait olan her bir ruh, (doğum öncesi; Üst Benlik seviyesinde), bu yaşamda A Patikasını takip ederek yükselmeyi veya B Patikasını takip edip, hazır olduğunda daha sonraki bir zamanda başka bir yerde yükselmeye karar vermiş durumdadır.
Şu anda bunu okuyan tüm Işık işçileri, sizden beklenen, örnek olarak liderlik etmektir. Büyük Hadise'den önce, grup 4 Patika A'daki bu ruhların tüm yanlışlarını kucaklamayı, affetmeyi ve unutmayı gönüllü olarak isteyen, ilk adımları atacak olanlardan biri olmalısınız.
Şimdi, herkesin sorduğundan emin olduğum BÜYÜK bir soru geliyor. 'Bu Büyük Hadise'nin ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor?'. Çok farklı cevaplar var. Geleceği tahmin etmek riskli bir iştir. Bu yüzden iki farklı zamanlarda iki farklı medyumu ziyaret ettiğinizde (örneğin, yirmili yaşlarınızda birini ve otuzlu yaşlarınızda diğerini), büyük bir olasılıkla bu medyumlar size iki farklı cevap verecektir. Bu medyumlar ziyaretiniz sırasında, onlara sorduğunuz soruya, önünüzde varolan olası SONSUZ sayıdaki potansiyel gelecekteki gerçeklerden, örneğin muhtemel zaman çizelgelerinizden, sizde oluşan titreşimler ve niyetleriniz temelinde tahminlerde bulunur. Hayatta tanıştığınız, hayatınızda bir rol oynamış ya da gelecekte (gelecekteki zaman çizelgesinde) rol alacak her bir kişi, olası geleceğinizi değiştirecek güce sahiptir. Hayatınızda potansiyel olarak önemli bir rol oynayacak herkes gerçekten 'Yoldaki çatallı yollar' gibidir. (İçinde bulunduğumuz bu ESARET yaşamda kontrol altında tutulmaktayız. Dolayısı ile bu hapisane duvarları içinde, onların verdiği, geçmişi ve geleceği bilme bilgisi olan Astrolojiyi kullanarak geleceği görme oldukça kolay. Duvarlar yıkıldıktan sonra Astroloji işlevini yitirecek-Naci). 
Bununla birlikte, bu Büyük Hadise'nin zamanlamasında yapılacak olan yanlış tahmin etme olasılığı, diğer herhangi bir olayla karşılaştırıldığında milyonlarca kez fazladır. İnsan kolektifinden gelen, orijinal tahmin edilen / hesaplanan / ön görülenden farklı bir zaman çizelgesi yaratmak için zaman ve mekânı etkileyebilecek birçok mikro ve makro faktör vardır.
Büyük Hadise'nin gerçekte ne zaman gerçekleşeceğine bakılmaksızın akılda tutulması gereken en önemli şey, bu kozmik, muhteşem ve mucizevi Spiritüel HADİSE'nin KAÇINILMAZ olmasıdır. Kesinlikle olacak. Işık zaten galip! Kesinlikle hiçbir şey Nova Dünya'nın şu anda, burada fiziksel gerçekliğimizde oluşması engelleyemez.
Gökyüzünde, yüksek boyutlu alemlerde halihazırda devam eden son derece canlı kutlamalara katılmanızın zamanı gelecek çok yakında. Neşe ve büyük sevinç, bu Evren'deki tüm galaksiler boyunca yankılanıyor. Tüm Galaktik toplumlarında, Işığın tüm Kardeşlikleri (daha yüksek boyutlardaki geçmiş / gelecek yaşamlarınızdaki; farklı ırklar / medeniyetler), tüm İnsanlığı kucaklamaya ve hoşgeldine hazırdır. “Bir ruh” olmaya ve her şeyin BİR olduğu gerçeğine sizleri kabul etmeye hazırlar.
raphaelshealingspace.com.au
Çeviren; Naci Gülşan

1 Ağustos 2018

Reenkarnasyon KöleliktirReenkarnasyon Köleliktir

Niye Reenkarne olduğumuzu hiç merak ettin mi? Neden bu kadar kısa yaşantımız var, genellikle, ruhsal yol olarak önümüze konan çok şüpheli dinler ve öğretmenler? Dahası, neden bu dinler hiyerarşik yapılar üzerine inşa edilir? Dünyada neden bu kadar kötülük olduğunu hiç merak ettin mi? Ve neden hep bu kötü karakterler insanların liderleri haline geliyor? Ve reenkarnasyonla ilgili en büyük soru: Neden geçmiş yaşamlarımızı hatırlamıyoruz? Hatırlamıyorsak geçmişimizi nasıl çözebiliriz?

Hayatımız boyunca, yaşadığımız geçmiş hayatlarımızın sıkıntı ve yansımaları ile uğraşıyoruz, fakat onları göremiyoruz bile. Eski alışkanlıklarımızdan kalan alışkanlıkları ve özellikleri taşıyor ve yaşıyoruz, ancak nereden geldiklerine dair hiçbir fikrimiz yok. Çoğunlukla, şu anda bizi nasıl etkiledikleri konusunda hiçbir fikrimiz de yok. Bu durumda, içinde bulunduğumuz yaşantımızda bizi etkilemeye devam eden geçmiş sorunlarımızı nasıl çözebiliriz?
Hangi din görevlisi ya da ruhsal öğretmen, ve ya kanallama yapan kişi ya da yogi bu soruyu tatmin edici bir şekilde cevaplamıştır: Neden geçmiş yaşamlarımızı hatırlamıyoruz? Kim bilir belki de cevap ürpertici olabilir.
İnsanlığın altın çağında çok uzun ömürlü olduğu Vedik ve Puranik metinlerde anlatılmaktadır. Hayatlarını derin meditasyonda geçirdiler ve  Doğa ile denge ve uyumdaydılar. Sonra bir şey oldu. Eski efsanelerde, mitlerde ve metinlerde, insanın gerilemesi tarif edilir.
“İnsan, kökeninde mükemmel olan, oluşumundaki özellikleri yozlaştırmış ilahi bir varlıktır.”
- R. A. Schwaller de Lubicz (Mısır Mucizesi)

“Sonra, Kutsal Çağın yaklaşan sonunu ve yeni bir başlangıcı gördü; yazların çiçeksiz olduğu, ineklerin daha az süt verdiği, kadınların utanmaz ve erkeklerin güçsüz olduğu, ağaçların meyvesiz olacağı, balıksız denizleri, yaşlıların yanlış kararlar verdiği ve yasa koyucularının haksız yasalar çıkardığı çağı öngörerek kehanette bulundu. savaşçılar birbirilerine ihanet ederse, insanlar hırsız olur ve dünyada hiç erdem kalmaz”.
- (Badb’ın Kehaneti) İrlanda Savaş Kraliçesi)
Peki bu gerileme neden oldu? Bir noktada, gökyüzünden tanrıların geldiğini ve insanların hayvanları köleleştirilmesi olan tarım ve hayvancılığın öğretildiğini görebiliriz. Bu bilgi ile şehirler, krallar, hiyerarşik kontrol sistemleri, ordular, savaş, kölelik ve tanrılara yapılan ibadet ve verilen kurban sistemleri geldi. Bu insanoğlunun gerilemesi oldu. İnsanlık, Doğa ile olan denge ve uyumdan uzaklaştı ve böylece erdemini kaybetmeye başladı.
Pekiala bu bilgiyi gelip insanlara veren bu tanrılar mı? Nereden geldiler? Onlar Dünya'lı değil. İnsanlığı köleleştirmeye, insan da dahil olmak üzere et ve kan kurbanlığı talep etmeye geldiler. Kendilerine ibadet edilmeyi talep ettiler. Ve, eski ahitte, Yehova tüm ırkları yok edecek veya “seçtiği insanlar” tüm ırkları onun adına yok edecektir denmektedir. Gnostikler bu tanrılara archonlar diyor. Don Juan da onlara avcılar demekte.
Bu tanrılar binlerce yıldır Dünya insanından besleniyorlar. Bizim çiftlik hayvanlarına yaklaşımımız gibi, onlar da bizi kendi sürüsü gibi görüyorlar. Aşağıda olan Yukarıda da oluyor. Olumsuz duygularımız ve enerjilerimizden ve onlara yapılan ibadetimizden besleniyorlar. Özellikle kan ve acı çekme sonucu oluşan enerjiyi severler, bu yüzden insanlar arasında çatışma, şiddet ve savaşlar yaratırlar. Şavaşların çoğunun dinler arasında olduğuna dikkat edin.
Ama aynı zamanda bizi dinler, ideolojiler, hükümetler, toplumlar, propaganda, medya, vb. aracılığıyla kontrol ediyorlar. Bizi kontrol etmenin bir başka yolu da reenkarnasyon yoluyla gerçekleşiyor. Reenkarnasyon bir kölelik biçimidir. İnsanın gerilemesinden sonra, insanın yaşam süresi büyük ölçüde kısaldı. Günümüzden kısa bir süre önce, insanlar sadece 25 ila 40 yıllık kısa bir ortalama yaşam süresine sahiptiler. Bu, hayatın ne olduğunu anlamak için yeterli bir zaman değil, özellikle de insana verilen sadece tanrılar ve dinleri olduğu düşünülünce. Bütün yaşamları boyunca yaptıkları, binbir tür zahmetle ailelerini besleyip çocuklarını büyüttüler ve sonra öldüler.  
          
Ve geçmiş yaşamlarımızı neden hatırlamadığımız sorusuna geliyoruz. Bizler sürekli olarak cehalet içine doğuyoruz ve mevcut olan tek bilgi, tanrıların bize verdiği - dinler ve ideolojiler. Kısa bir süre sonra, cehalet içinde ölür ve tekrar geri döneriz. Bu durum herhangi bir hatırlama olmadan SÜRÜnün dağılmasını önleyip sürüyü bir arada tutar. Özgürlüğünü kazanmak için gerekli olan uygun araçlara ulaşma imkanı bulunmayan bir ortamda, cehalet içinde hapsedilmiş durumdayız. Bazen birkaç başarılı ruh kendini özgürleştirebilmekte, ama rahipler öğretilerinin dağılmasını önleyerek kontrolü ellerine geçirmekteler. Onları saptırarak  dinlere dönüştürmekteler.
Kendimizi gerçek dünyanın üzerine bir filim tabakası gibi, yapay bir ışıktan oluşmuş yapının yerleştirildiği bir matriste buluyoruz. Matrix filminde olduğu gibi,  biz sadece tanrıları besleyen aküleriz. Kötü Varlıklara yiyecek olarak doğup öldüğümüz matris, içinde bulunduğumuz acınacak derece kötü olan durum bu. Ve elbette sürüsünün dağılmasını önleyen onların yardakçıları da buradalar, Dünya'dalar.
Sıradaki soru: Ölünce ne olur? Öldüğümüzde, cennet dediğimiz kozmik matrikse, başka bir sahte ışık yapısına giriyoruz. Ruhlarımız tanrıların bu hapishanesinde kapana kısılmıştır. Sahte cennetlerden bir süre sonra tekrar aynı döngüye geri dönüyoruz. Buna samsara tekerleği, doğum ve ölüm döngüsü denir.
Bu hapishaneden tek kurtuluş, gerçek kimliğimizin farkına varıp  uyanmaktır. Tüm yanlış inançları, tanrıları, melekleri, guruları, vb. Bırakarak, bu sahte tanrıları ibadetimizle, kanımızla, olumsuz duygularımızla ve düşüncelerimizle beslemeyi durdurup, bütün bu tür oyundan uzaklaşmalıyız.
“Evreni olduğu gibi görmek için, ağın ötesine geçmelisiniz. Bunu yapmak zor değil, çünkü ağ deliklerle dolu. Ağa ve onun birçok çelişkilerine bakın. Her adımda yapıp bozabilirsiniz. Bir yandan huzur, sevgi ve mutluluk istiyor diğer yandan acı, nefret ve savaş yaratmak için çok çalışıyorsunuz. Uzun ömür istiyorsun ama çok yiyiyorsun. Arkadaşlık istiyorsun ama istismar ediyorsun. Bu tür çelişkilerden oluşan ağınızı inceleyin ve çelişkileri kaldırın – bunları görmeniz çelişkileri kendiliğinden ortadan kaldıracaktır”.
- Nisargadatta Maharaj

Ne olduğunu görmek için matrise bakın. Her hangi bir kaçış yolu olmadığı düşünülürse, Matris sağlam ve güçlü görünüyor, ama deliklerle dolu. Açık fikirliyseniz, ayırt edebilecek ve görecek gözleriniz varsa, bu oyun kartondan yapılmış bir eve benzer, çok kolay bozulur. Soru; uyanacak mısın, yoksa ağda sürüklenerek doğum ve ölüm tekerleğinde devam edecek misin?
Bu hapishaneden kaçmak için kullanabileceğin bir klavyen olmasından dolayı ne kadar şanslı olduğunu düşün. Tüm dinler, yeni çağ felsefeleri, sahte öğretmenler ve öğretilerle ne kadar kafa karıştırıcı bir ortamda olduğunu görmen çok zor olmasa gerek. Bu kafa karışıklığının üzerinde parıldayan birkaç büyük usta var. Onlardan alabileceklerini al, ama kendi yolunu içsel benliğinde alevlendir. Hapishaneden kurtul.
Greg Calise
Çeviren Naci Gülşan

17 Aralık 2017

“Sürüngen Irk” ile olan ilişkinin kısa açıklaması“Sürüngen Irk” ile olan ilişkinin kısa açıklamasıSoru: Sizlerin ilişki kurduğu kaynaklardan aldığınız bilgilerden dolayı ‘Özgür iradeyi’ iyi bilmelisiniz. Açıkçası Evrende de Özgür irade geçerli akçe olmalı. Neden içinde bulunduğumuz Boyutta özgür irademizi kullanmamız engelleniyor. Birçok kaynakta, bizlerin dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılması kendi rızamız ile, Dünyaya gelmeden önce yaptığımız bir çeşit anlaşma sonucu olduğundan bahseder. Bu pek inandırıcı gelmiyor bana.  

Cevap : Evren, özgür iradenin hakim olduğu bir Evren olarak yaratıldığı bize söylendi. Özellikle, bütün ruhlara yapmak istedikleri herşeyi yapmalarına izin verildi. Dolayısı ile, bütün ruhlar yapmak istedikleri herşeyi yapma seçimine sahip oldular. İnsanları kaçırıp, bedenlerine birşeyler yerleştiren Graysler veya Sürüngenler, her neyseler, buraya gelip bunları yapmaya hakları var çünkü özgür iradeye dayalı bir Evren’deyiz. Aynı zamanda yaptıklarını aklamak için her şeyi söyleme hakları da var.    


Bizleri kaçırıp deneyler yapanların söylediklerine inanmamak ta bizim hakkımız, bizim seçimimiz. Özgür irademizden dolayı onların söylediklerine inanıp inanmamak  bizim elimizde. Bir önceki yaşamımızda, bize yaptıklarının kendilerinin doğal hakkı olduğu söylendiğinde buna inanmayı seçmemiz ki böyle oldu, bu yaşamımızda da aynı şey tekrar söylendiğinde her iki durumda inanmamayı seçmemiz tamamen kendi hür irademize dayalı şeçim olmakta (lütfen buna inanmamayı seçelim, kaderci olmayalım), Tabiki aynı şekilde onların bizlere yaptığı da onların hür iradesi sonucu tercihleri olmakta. 

Burası özgür iradenin hakim olduğu bir Evren. Fikrimizi değiştirebiliriz. Böyle bir hakkımızın olmadığı, hiç başka bir seçeneğimizin olmadığı konusunda bizleri kandırmaya çalışıyorlar. Onlara inanıp inanmamak bizim terciğimiz. 

Tabiki daha fazlası var, bizlerin fiziksel istismarı uzun yıllardan beri sürmekte. Fiziksel olarak bizlerden daha güçlüler. Bizlerin hayvanlar ile olan ilişkisi gibi düşünülebilinir. İneklerin, koyunların ve tavukların da özgür iradesi var, fakat bizlerin yaptırım gücü onlardan daha fazla ve onları (ve kendimizi) buna inandırmış durumdayız. Bizim besine ihtiyacımız var, dolayısı ile hayvanları tüketmekteyiz, yaşamımızı sürdürmek bizim amacımız. (bazıları durum hayvanların da yararına çünkü onların yaşamda olmalarının nedeni de bu diyerek durumu aklamakta). Bizlerin hayvanları tükettiği gibi, bizlerden daha yüksek Boyutlarda olanlarda bizleri tüketmekte. 

Bizlerin tüketimi, etimiz yenerek değilde, enerjimiz alınarak olmakta, bazen etimizin yendiği de olmakta. Bizler besin zincirinin bir parçasıyız ama malesef en üst halkası değiliz (malesef şu andaki durum). 

300.000 yıl önce iki güç arasında, ‘kendine- hizmet’ eden ile ‘başkalarına- hizmet’ eden güçler arasında savaş vardı. Malesef kendine hizmet eden güçler savaşı kazandı.
Sürüngen ırk 4. Boyut’ta olup kendine -hizmet eden guruba dahillerdir. 3. Boyut’a gelebilmekteler ancak sahip oldukları teknoloji kısa bir süre 3. Boyutta kalmalarına olanak vermekte.  
4. Boyutta hala teknolojiyi kullanmaktalar, hala metafizik ile uğraşmaktalar. Bizleri control altına aldılar, bedenlerimize bizleri control etmek için kullandıkları şeyler yerleştirdiler, DNA’larımızle oynayıp kim olduğumuzu ve amacımızı unutturdular. 

Sürüngen ırk Gray’leri yarattı. Gray’ler, 4. Boyut’ta olan ruhsuz robot yaratıklardır. Doğruyu söylemek gerekirse, Gray’ler Sürüngen ırk tarafından 3. Boyuta gönderilmek için yaratıldılar. Daha doğrusu, Sürüngenler kendi Varlığının bir kısmını Gray’lere yansıttılar, başka bir değişle Sürüngen ırk robot olan Gray’leri sadece yönetmekten ziyade enerjetik düzeyde olarak Gray’lerin içindeler, Sonuç olarak Sürüngen ırk bu yolla 3. Boyuta inmiş durumda. (DNA mühendisliğinde çok ileri düzeydeler). Belkide tek bir Sürüngen birey kendini bölerek üç beş Gray’e yansıtıp, bir parçasından ziyade bütün olarak 3. Boyuta indi? Bizleri control etmelerinin asıl amacı, bizleri besin olarak kullanmaktır. Genelde enejimizi alırlar, bizim enerjimize ihtiyaçları var. Enejiden oluşan Varlıklar olarak 4. Boyutta olduklarından enerji ile beslenmekteler. 4. Boyuttaki ‘Kendine- Hizmet’ eden yaratıklar  3. Boyutta üretilen olumsuz enejiler ile beslenir (Kaynak’tan direk eneji almaları mümkün olmadığından), arada sırada 1. ve 2. Boyuttaki canlılar dahi bu yolu seçer (İnsanların hayvanlara olan abartılı, aşırı düşkünlüğü herzaman dikkatimi çekmiştir). 

Duygularımız olduğundan Sürüngenlerin amaçlarına uygun kurbanlarız. Duygularımız enerji üretir. Bundan dolayıdır ki Gray’ler bizlerin sevgileri, nefretleri ve korkuları ile yakından ilgilenirler. Bizi control edip olumsuz enerji üreteceğimiz durumlar yaratırlar, bizleri sürekli kışkırtarak bu yöne iterler. Ne kadar çok olumsuz enerji üretirebilirlerse o kadar çok besine sahip olurlar. Güdülen amaç ta budur.   

Bir başka amaç ise 3. Boyut fizikselliğine olan gıpta etmek ve imrenmektir. Çok uzun zamandan beri fiziksel, maddesel olamadılar, motivasyonları ‘kendilerine- Hizmet’ olduğundan bu durum onlar için çok çekici gelmekte, planın bir başka parçası da kendileri için yeni bir ırk yaratmak. 

http://cassiopaea.org’ dan 5 yıl önce yaptığım bir çeviri.

Çeviri burada bitiyor, bundan sonra yazmaya ben devam ediyorum.

Yeri gelmişken söyleyeyim. Graysler insanları kaçırma müsadesini hükümetlerden özellikle Amerikan hükümetinden geçtiğimiz yüzyılın başlarında aldılar. Karşılığında teknoloji verdiler. Kaçırılan yüzlerce insanın söylediklerine dayanarak aktaracağım şu, kaçırıldıktan sonra üreme organlarına yapılan tıbbı müdahale, fiziksel cinsi münasebet vb. gibi yollarla birden fazla yeni ırk yaratılmıştır. DNA mühendisliğinde bizlerle kıyaslanmayacak kadar ileriler. Aralarında en çok bilineni ‘Sassani’ ırkı ki bu ırk bize Darryl Anka isimli Arap kökenli bir Amerikalı tarfından "Bashar" olarak tanıtıldı. ‘Bashar’ ı konu ile ilgileneniz bilecek. Yükselişi veya geçişi yaptığımızda ilk karşılaşacağımızlar arasında bu yeni ırklar olacakmış, nede olsa bizler onların ana ve babalarıyız.
  
Savaşları, insanoğlunun yaşadığı şartları ‘Kendine Hizmet’ edenlerin lehlerine değiştirmenin en uç noktası olarak nitelendiriyorum. Savaş yolu ile kışkırtılan insan duygularının ürettiği negatif enerjilerinin büyüklüğünü ve gücünü hayel etmem bile zor. İşte günümüzde de durum bu, Dünyanın muhtelif köşelerinde durup bitmeyen savaşlar! 

Sıradan bireyler olarak durumun büyük boyutundaki seyrini değiştiremeyeceğimiz aşıkar. Kendi ilişkilerimizde öfkeye, şiddete ve korkuya olabildiğince az yer vermeli, başkalarına acıyı yaşatacak durumlardan kaçınmalı. Bu Yeni Dönemde, eski inançlarımızı ve özellikle korkuyu bünyemizde barındırmamalı.  

Bir çok şeyi karma adı altında başımıza kakmaktalar, evet karma var ama bize dayattırılan şekliyle değil. Bizim bildiğimiz karma bizi yöneten baskın güçlerin yarattığı bir düzenek. Reenkarne doğal olmayan yolla şöyle gerçekleşiyor; normal şartlarda öldükten sonra Ruh serbest bir seçim yapma şansı elde ediyor, tüm yaşamlarını gördükten sonra, eğer isterse yeni deneyimler yapıp öğreneceği yaşama geri dönmesi için bir seçim yapması gerekiyor. Bu seçim önceki yaşamlardaki deneyimlere, öğrendiklerine bağlı çerçevede yapılan bir seçim yani karmasına bağlı. Söylediğim gibi, bu durum Ruhun normal şartlardaki seyri, malesef bedenden çıkan Ruh Negatif güçler (Arkon’lar) tarafından yakalanıp, tutsak edilmekte. Sonrasında onların istekleri doğrultusunda bazı koşullara razı edilip yeni bir kontratla Dünya'ya gönderilmekte, buna da ‘Karma’ deyip bize yutturmaktalar.
Lütfen sabah ve akşam, karmanızın insanlığa yararlı olan kısmının dışında olan tüm kısmını kabul etmediğinizi beş on defa sesli veya sessiz tekrarlayın. Madem özgür iradenin hüküm sürdüğü bir Evrende yaşıyoruz, özgür irademizi bu yolla kullanıp düştüğümüz bu esarete son vermenin, bu güne kadar öğrendiğim en etkili yolun bu olduğu kanısındayım.  

Naci Gülşan